Om oss

Kulturnæring.no er etablert av Hermetikken Kulturnæringshage med bakgrunn i et opplevd behov for enkel og visuell informasjon knyttet til korona-utfordringene som kulturnæringsaktører nå opplever.

Samtidig ser vi at kulturnæringene snur seg raskt. Akkurat nå skjer det kontinuerlige innovasjoner i kulturnæringsfeltet som er spennende og motiverende. Nye tjenester, digitale publikumsarenaer og nye måter å jobbe sammen på skjer allerede. Vi ønsker å dele og debattere ideer og løsninger som sikrer kulturnæringsaktørene inntekter – også på lang sikt.

Siden er overhodet ikke komplett, og vi vil produsere innhold fortløpende med bakgrunn i innspill og ønsker fra brukerne av siden. 

Vi søker samarbeid og dialog med bransjeorganisasjoner, fagmiljøer og kulturnæringsaktører for å tilgjengeliggjøre viktig informasjon og inspirasjon  til kulturnæringsaktører med base i Nord-Norge. 

Dette vil vi gjøre gjennom videoer,  webinarer  og debatter, o g siden skal være et supplement til de mange gode informasjonssidene som både bransjeorganisasjoner og andre produserer og oppdaterer fortløpende.  

Vi vil kontinuerlig jobbe for å utvide plattform og tilbud basert på innspill fra samarbeidspartnere og brukere. Plattformen er gratis for alle.