Nyttig info

Det er mange steder du finner god informasjon om rettigheter og tilskuddsordninger knyttet til koronakrisen. Vi har forsøkt å samle de viktigste her.

Vi har også sterke fagmiljø og bransjeorganisasjoner i Nord-Norge som gir informasjon og kan svare på bransjespesifikke spørsmål. 

Gi oss gjerne tips hvis det er noe du savner 😊

Korona-relevant informasjon:

CREO – Forbundet for kunst og kultur
Norges største kunstnerorganisasjon. De har laget en egen side med relevante spørsmål og svar knyttet til koronakrisen: www.creokultur.no/sporsmal-tilknyttet-koronakrisen/

Musikkhjemmekontoret
Er en felles ressursside for musikkfeltet under koronapandemien. Her finner du informasjon og webinarer som er særlig retta mot musikkfeltet: www.musikkhjemmekontoret.no     

Kulturrådet
Kulturrådet har en ekstraordinær utlysning i forbindelse med koronakrisen. Informasjon om denne finner du her.

Kulturrådet har også en kompensasjonsordning for utsatte og avlyste arrangement. Søknadsfrist for arrangementer som var planlagt tom 30. april, var den 21. april. Vi regner med at ny søknadsrunde for arrangementer etter 30. april snart vil komme. Mer informasjon finner du her.

Norske konsertarrangører (NKA)

NKA følger situasjonen tett og oppdaterer ny informasjon og råd til konsertarrangører fortløpende: www.konsertarrangor.no/koronaviruset/

Fritt Ord
Fritt Ord øker sin bevilgningramme med 40 mill, for å hjelpe til å virkeliggjøre gode prosjekter relatert til sitauasjonen som koronakrisen skaper. Neste søknadsfrist er 30. april. Deretter vurderer de fortløpende situasjonen. Les mer her.

Troms og Finnmark fylkeskommune
TFFK har akkurat lyst ut nye tilskudd for økt næringsutvikling. Informasjon finner du her.

Nordland fylkeskommune
NFK har lagt frem en tiltakspakke for arbeids- og næringslivet til en verdi av 37 mill. Les mer em denne her.

Sametinget
Sametinget har justert sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Les mer her.

Skatteetaten
Her finner du informasjon om tiltakspakker for næringslivet: www.skatteetaten.no/tiltakspakker      

Nav
Her finner du informasjon om «Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet».

Her finner du informasjon og søknadsskjema for «Dekning av faste kostnader for foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen».

Bransjeorganisasjoner og kompetansesentre