Kunst og skole – i bærekraftig dialog?

19.november 2020 10:30 - 14:00
Les mer: Klikk her
Arrangør: Den kulturelle skolesekken

Torsdag 19. november 2020 kl 10.00-14.30 arrangeres konferansen Kunst og skole – i bærekraftig dialog? som webinar via Zoom. Webinaret tar utgangspunkt i innovasjons- og forskningsprosjektet «Skole og konsert – fra formidling til dialog», kalt DiSko-prosjektet.

Resultatene fra prosjektet skisserer radikale alternativer til dagens formidlingspraksis ved kunstnerbesøk. På webinaret vil resultatene fra prosjektet bli kortfattet formidlet og danne bakgrunn for paneldebatter og refleksjon rundt framtidsutsikter i feltet. Underveis vil det bli innslag fra andre og nærliggende prosjekter, fra personer med ståsted i Kulturtanken, i regionale produksjonsmiljø og synspunkter fra høyere utdanning. Programmet har to paneldebatter, og publikum har mulighet til å sende inn kommentarer og spørsmål underveis.

Arrangementet er gratis, men påmeldingen er bindende. Påmeldingen stenger onsdag 11. november. Lenke til webinaret sendes deltakerne i forkant. (Fysisk tilstedeværelse er kun etter invitasjon.)

Spørsmål kan rettes til prosjektansvarlig Egil Rundberget: er@kulturtanken.no

Se arrangementet på Facebook

 

Program

 • 10:00 Velkommen!
  Direktør Øystein Vidar Strand og programleder Egil Rundberget, Kulturtanken, ønsker velkommen og gir praktisk informasjon.

 • 10:05 DiSkos bakgrunn og kontekst
  Forskningsleder Magne Espeland og professor Catharina Christophersen fra Høgskolen på Vestlandet (HVL) innleder om og drøfter bakgrunnen for opprettelsen av DiSko-prosjektet.

 • 10:20 DiSkos forskning
  Prosjektleder Kari Holdhus, HVL, presenterer forskningsdesign og gjennomføring av prosjektet.

 • 10:40 DiSkos aktiviteter
  Musikere og lærere fra medvirkende skoler forteller om sine erfaringer gjennom videoer og innlegg.

 • 11:10 DiSkos resultater, funn og modeller
  Kari Holdhus og Magne Espeland, HVL.

 • 11:30 Paneldebatt
  Et panel sammensatt av lærere, musikere og forskere diskuterer resultater og anbefalinger.

 • 12:00 Lunsj

 • 12:30 Koordinert Kommunalt Kulturarbeid
  Fabiola Charry, Norsk kulturskoleråd, Andrè Ruud, Ungdom og fritid, og Torstein Siegel, UKM, presenterer et nytt samarbeidsprosjekt.

 • 12:45 SKUP
  Inger-Johanne Molven, DKS Oslo, og Sara Birgitte Øfsti Nesje, OsloMet presenterer et mangeårig skoleutviklingsprosjekt i Oslo.

 • 13:00 #UngKunst
  Elin Kanck Lorentzen, Møre og Romsdal fylkeskommune, og Marit Ulvund, Seanse presenterer en bred satsing i sitt fylke.

 • 13:15 Hvordan formes fremtidens utdanning av lærere og musikere med tanke på kunstbesøk?
  Jon Helge Sætre, Norges musikkhøgskole og Randi Eidsaa, Universitetet i Agder

 • 13:35 Participed
  Kristine Høeg-Karlsen, Høgskolen i Østfold presenterer dette nye forskningsprosjektet om DKS som læringsplattform for lærerstudenter

 • 13:45 Paneldebatt
  Et sammensatt panel diskuterer fremtidsutsiktene i feltet.
  Kulturtanken: Morten Brenne og Lise Lahn-Johannesen
  DKS: Egil Ovesen, Rogaland og Johannes Hafnor, Viken
  UH: Geir Salvesen, Universitetet i Sørøst-Norge og Bjarne Isaksen, Universitetet i Tromsø
  Moderator: Matias Hilmar Iversen, Kulturtanken

 • 14:15 Oppsummering
  Kari Holdhus og Magne Espeland, HVL, og avdelingsdirektør Ståle Stenslie, Kulturtanken.

 

Del: