Kulturrådets årskonferanse 2020: Sensur og selvsensur

24.november 2020 10:00 - 14:00
Arrangør: Kulturrådet

I Norge står ytringsfriheten formelt sterkt, men mange i kultursektoren vet at det ikke er uproblematisk å ytre seg med kunstneriske virkemidler. Provoserende og kontroversiell kunst har de siste årene blitt møtt med alt fra uthenging på sosiale medier til politietterforskning. Samtidig raser de identitetspolitiske debattene i kulturlivet og akademia, og legger et enda større press på debatten.

Er det mulig å være fri og uavhengig kunstner i dette debattklimaet? Risikerer vi at kunstnere sensurerer seg selv for å slippe ubehag? Og hva slags kunst får vi da? Bli med når Kulturrådets årskonferanse ser på vilkårene for frie kunstneriske ytringer, både i Norge og i andre land.

Del: